Presentation

Fotograf: Per Eriksson
www.fotografpereriksson.com
+46-70-520 99 36
per@fotografpereriksson.com
Tullkammaregatan 12
791 31 Falun

Ann-Margreth Bhy
Socionom, leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Jag är utbildad socionom sedan 1981 och 2007 legitimerad psykoterapeut i existentiell inriktning. Handledare/lärare i psykoterapi sedan 2010.Min legitimationsutbildning och handledare/lärarutbildning genomfördes vid Linköpings universitet. Dessutom är jag även diplomerad symboldrama terapeut.

Från 1981 och fram till 1994 arbetade jag inom social-
tjänsten med barn och ungdomar, skolkurator inom
grundskolan och som sjukhuskurator. Därefter följde 10
år som familjerådgivare. Under åren 2004-2010 arbetade
jag på en privat psykoterapimottagning med psykoterapi,
familjerådgivning och handledning. Har även arbetat med rehabilitering av patienter och deras familjer som drabbats av förvärvade hjärnskador.
Jag arbetar med vuxna, ungdomar, par, familjer,
personal enskilda eller i grupp. Arbetet består av
psykoterapi, kristerapi, psykologisk rehabilitering,
konflikthantering, samtalsstöd m.m. Därutöver
handleder och utbildar jag enskilda och grupper.

Samarbetar sedan något år tillbaka med Brolin och Westrell se deras hemsid. Gäller även vissa försäkringsbolag.

http://www.brolinwestrell.se

Jag har avtal med landstinget både när det gäller psykoterapier för privatpersoner och handledning för vårdpersonal.