Publikationer

 PUBLIKATIONER

 Bhy, Ann-Margreth.(2006). Försoning och förlåtelse i parrelationen. En gränssituation. D-Uppsats.

Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Linköping

 

Bhy, A-M, Hansjons-Gustavsson, U. (2010). Skolövergripande faktorer i handledning, myt eller möjlighet?

Uppsats. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Linköping.

 

Stiwne, Dan. (2008). Ompröva livet! A-M. Bhy, Hur finner en ung människa mening i livet?

(pp. 189-213). Lund: Studentlitteratur.

 

Stiwne, Dan. (2008). Ompröva livet! A-M. Bhy, Existentiell psykoterapi som parsamtal.

(pp. 215-250). Lund: Studentlitteratur.