PRESENTATION

Ann-Margreth Bhy
Socionom, leg.psykoterapeut

Handledare och lärare i psykoterapi
Auktoriserad familjerådgivare

Jag är utbildad socionom sedan 1981 och jag blev auktoriserad familjerådgivare 1998.

Är sedan 2007 legitimerad psykoterapeut i existentiell inriktning och handledare/lärare i
psykoterapi sedan 2010.Min legitimationsutbildning
och handledare/lärarutbildning genomfördes vid
Linköpings universitet.

Från 1981 och fram till 1994 arbetade jag inom social-
tjänsten med barn och ungdomar, skolkurator inom
grundskolan och som sjukhuskurator. Därefter följde 10
år som familjerådgivare. Under åren 2004-2010 arbetade
jag på en privat psykoterapimottagning med psykoterapi,
familjerådgivning och handledning.

Sedan juli 2010 arbetar jag halvtid som kurator/leg,psykoterapeut vid
Landstinget Dalarna med rehabilitering av vuxna med för-
värvad hjärnskada och har egen mottagning på halvtid.
Jag arbetar med vuxna, ungdomar, par, familjer,
personal enskilda eller i grupp. Arbetet består av
psykoterapi, kristerapi, psykologisk rehabilitering,
konflikthantering, samtalsstöd m.m. Därutöver
handleder och utbildar jag enskilda och grupper.
Jag har inte avtal med landstinget.