PRESENTATION

Ann-Margreth Bhy
Socionom, leg.psykoterapeut

Handledare och lärare i psykoterapi
Auktoriserad familjerådgivare

Jag är utbildad socionom sedan 1981 och jag blev auktoriserad familjerådgivare 1998.

Är sedan 2007 legitimerad psykoterapeut i existentiell inriktning och handledare/lärare i
psykoterapi sedan 2010.Min legitimationsutbildning
och handledare/lärarutbildning genomfördes vid
Linköpings universitet.

Från 1981 och fram till 1994 arbetade jag inom social-
tjänsten med barn och ungdomar, skolkurator inom
grundskolan och som sjukhuskurator. Därefter följde 10
år som familjerådgivare. Under åren 2004-2010 arbetade
jag på en privat psykoterapimottagning med psykoterapi,
familjerådgivning och handledning. Har även arbetat med rehabilitering av patienter och deras familjer som drabbats av förvärvade hjärnskador.
Jag arbetar med vuxna, ungdomar, par, familjer,
personal enskilda eller i grupp. Arbetet består av
psykoterapi, kristerapi, psykologisk rehabilitering,
konflikthantering, samtalsstöd m.m. Därutöver
handleder och utbildar jag enskilda och grupper.

Samarbetar sedan något år tillbaka med Brolin och Westrell se deras hemsida

http://www.brolinwestrell.se

Jag har inte avtal med landstinget.